Praktisk

Slik brukes Calcigran Forte

Calcigran Forte® brukes til å forebygge og behandle beinskjørhet og kalsium- og vitamin D- mangel. Preparatet kommer som velsmakende, tyggbare tabletter og er utviklet av Takeda i Norge.

Calcigran Forte® fås i 1000 mg/800 IE og 500 mg/400 IE som tyggetabletter
Tablettene kan tygges, suges eller løses i vann.

Indikasjon: Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos eldre. Tilleggsbehandling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel.

Nyeste preparatomtale Calcigran Forte, klikk her: www.legemiddelverket.no

Dosering

Dosering: Tablettene kan tygges eller suges. Voksne og eldre: 500 mg/400 IE: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. 1000 mg/800 IE: 1 tyggetablett 1 gang daglig.

Nedsatt nyrefunksjon: Preparatet bør ikke brukes hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Nyeste preparatomtale Calcigran Forte, klikk her: www.legemiddelverket.no

Bidragsordningen

Det er mulig å søke om refusjon av utgifter til Calcigran Forte® via den såkalte bidragsordningen.

Helse- og omsorgsdepartementet har, med hjemmel i folketrygdloven § 5-22 andre ledd, gitt forskrift om bidrag til spesielle formål.
Bidrag kan ytes til dekning av utgifter til bestemte formål som ellers ikke omfattes av folketrygdloven eller annen lov.

Det er et vilkår at utgiftene ikke dekkes pliktmessig, verken etter folketrygdloven eller etter annen lov, f.eks. etter lov om ansvar for skade som motorvogn. Det kan heller ikke ytes bidrag til dekning av utgifter som dekkes av tegnet forsikring.

Les mer om vilkårene på NAV.no

Søknadsskjema finner du her

Du forlater nå Calcigranforte.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no