Pasienter

Hvem har bruk for Calcigran Forte?

Indikasjon: Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos eldre. Tilleggsbehandling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel.

Hva sier forskning om hvem som bør få tilskudd av vitamin D og kalsium?

I en større artikkel i fagtidsskriftet «Bone»¹ har det blitt beskrevet hvilke personer som er spesielt utsatt og bør få vitamin D og kalsium. Følgende grupper ble beskrevet:

-Kvinner med økt risiko for osteoporose, eller som allerede har utviklet osteoporose.

-Kvinner over 65 år

-Kvinner under 65 år med påvist kalsiummangel.

1.Rizzoli R, Boonen S, Brandi ML et al The role of calcium and vitamn D in the treatment of osteoporosis, Bone 42 (2008) 246–249.

En typisk pasient

Den typiske osteoporosepasienten er en kvinne etter overgangsalderen . Mange har en lav BMI

Har pasienten hatt ubehandlet osteoporose over lang tid, ser man ofte at de utvikler en karakteristisk krum rygg; kyfose.

Hvordan øke compliance?

Compliance er av WHO definert som

the extent to which a person’s behaviour – taking medication, following a diet, and/or executing lifestyle changes, corresponds with agreed recommendations from a health care provider.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke compliance, og det er viktig å finne individuelle løsninger. Behandlingsopplegget bør legges opp i samråd med pasientene. Det bør klargjøres at forebygging med kalsium og vitamin D er en del av det medisinske behandlingsopplegget, og preparatene bør forskrives på resept.

Faktorer som en-gang-daglig dosering, kombinasjon av flere virkestoffer i samme tablett og et enkelt behandlingsopplegg, kan være med å øke compliance.
I osteoporosebehandlingen er compliance vesentlig da det er vist at økt compliance reduserer risiko for frakturer (1). Calcigran Forte® 1000 mg/800 IE doseres en gang om dagen og kan derfor være et verktøy for å øke compliance.

1 Tang BM, Eslick GD, Nowson C, et al: Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet 2007, 370; 657-66 2. Reseptregisteret.no Grafisk fremstilt av Takeda.

Hvem bør utredes?

Følgende personer bør få tilbud om bentetthetsmåling (BMD):

Verktøyet FRAX® har blitt utarbeidet av WHO for å evaluere 10-års frakturrisiko hos pasienter. Se her for mer informasjon om FRAX®.

Lenke til FRAX for pasienter i Norge se her.

1 Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd: SHDIR, 2005

Hvem bør ikke ha Calcigran Forte?

Ved følgende tilstander skal ikke Calcigran Forte® brukes:

Kontraindikasjoner:

  • Alvorlig nedsatt nyrefunksjon
  • Sykdommer eller tilstander som resulterer i hyperkalsemi og/eller hyperkalsemi
  • Nyresten
  • D-hypervitaminose
  • Overfølsomhet overfor soya eller peanøtter
  • Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt.6.1 i preparatomtalen

Nyeste preparatomtale Calcigran Forte, klikk her: www.legemiddelverket.no

Du forlater nå Calcigranforte.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no