Grunnbehandling

Basis ved osteoporosebehandling

Kalsium og vitamin D utgjør basisen for all behandling av osteoporosepasienter ¹

Det er helt vesentlig for osteoporosepasienter å ha denne grunnbehandlingen. I en studie fra 2006 fant forskerne at bisfosfonatpasienter uten tilskudd av kalsium og vitamin D hadde dobbelt så stor risiko for nytt brudd i forhold til pasienter med tilskudd av kalsium og vitamin D* ²

I menyen til høyre finner du mer informasjon om kalsium og vitamin D og viktighet av riktig bruk.

*Compliance > 50%

1 Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd: SHDIR, 2005. 2 Adami S,Isaia G, Luisetto G et.al, , Fracture Incidence and Characterization in Patients on Osteoporosis Treatment: The ICARO Study JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 2006;21:1565–1570

Kalsium er grunnstenen

Kalsium er et grunnstoff som finnes i fjell, i planter og i havet. Hovedkilden til kalsium i kostholdet vårt er meieriprodukter.

Kalsium er mineralet det finnes mest av i menneskekroppen. Skjelettet vårt fungerer som lager og inneholder 99% av kroppens kalsium. Et voksent menneske har ca 1-1,5 kg kalsium i kroppen.

Kalsium er med på å gi skjelettet styrke og er nødvendig for at funksjoner som muskelsammentrekning, nerveimpulser og koagulering av blod skal fungere.

Kroppen trenger vitamin D for å effektivt kunne ta opp kalsium.
Anbefalt kalsiuminntak per dag for et voksent menneske er ca. 800 mg. For barn/ungdom mellom 11-20 år er det noe høyere: ca. 900 mg/dag. Kvinner i overgangsalderen bør få i seg 800-1000 mg kalsium per dag¹

Osteoporosepasienter bør ha et daglig inntak på opptil 1000-1500 mg kalsium²³

1. Helsedirektoratets næringsstoffanbefalinger 1. september 2015. 2. Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd, SHDir 2005. 3.Tang BM, Eslick GD, Nowson C, et al: Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet 2007, 370; 657-66. Foto: Colorbox

Hvorfor vitamin D?

Det er i dag overbevisende bevis for beskyttende effekt av vitamin D for beinhelse ved tilstander som rakitt, osteomalaci og osteoporose¹

1 Veierød MB, Nilsen LTN, Robsahm TE. Solarier, vitamin D og hudkreft. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1818-21.

Hvor mye vitamin D?

Vitamin D får vi i oss via det vi spiser eller det dannes i huden ved soling. Vitamin D er viktig for en rekke funksjoner i kroppen.

Kilder til vitamin D:

  • Fet fisk
  • Margarin
  • Beriket melk
  • Tran og kosttilskudd

Hvor mye vitamin D man bør ha hver dag, avhenger av alder og kjønn (se tabell), men for de fleste bør inntaket være mellom 7,5 og 10 mikrogram.

Det har vært vist at pasienter med osteoporose bør opp i et daglig inntak på 20 mikrogram (800 IE) for å ha en god frakturforebyggende effekt¹

Hvor mye må vi spise?

Her er noen eksempler på matvarer og hvor mye vitamin D de inneholder

80 g laks: 7,55 µg vitamin D
3 glass ekstra lett melk (4,5 dl): 1,8 µg vitamin D
20 g smør eller margarin (til fire brødskiver): 1,6 µg vitamin D
100 g eggerøre (1,5 egg): 1,58 µg vitamin D
1 porsjon makrell i tomat (25 g): 1,25 µg vitamin D

matportalen finnes tabeller for vitamin D innhold i de fleste matvarer.

Helsedirektoratet har gitt ut en omfattende veiledning om ernæring. Se de på Helsedirektoratets sider.

1 Rizzoli R, Boonen S, Brandi ML et al The role of calcium and vitamn D in the treatment of osteoporosis, Bone 42 (2008) 246–249.

Compliance er viktig

Det er vist at frakturrisiko synker ved økt compliance¹

Dersom man ser på osteoporosepasienter (definert som brukere av enten bisfosfonater, PTH eller SERM) som samtidig tar ut resept på kalsium + vitamin D (se figur under), så er forekomsten økende men fortsatt relativt lav². Det er derfor grunn til å øke samtidig reseptforskrivning av kalsium + vitamin D og/eller motivere pasientene til regelmessig behandling.

1 Tang BM, Eslick GD, Nowson C, et al: Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet 2007, 370; 657-66. 2 Resepteregisteret.no Grafisk fremstilt av Takeda

Du forlater nå Calcigranforte.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no