Effekt

Osteoporosebehandling

Normalt er det en balanse mellom kroppens oppbygging og nedbryting av beinvev. Når denne balansen forstyrres og nedbrytingen dominerer, fører dette til beinskjørhet (osteoporose).

Beinskjørhet er en sykdom som fører til tap av beinmasse som gir en svekkelse av skjelettet. Ved normal belastning, som snubling eller fall, kan det derfor oppstå brudd i f.eks. håndledd, ryggvirvel eller lårhals.

Norge er i dag på verdenstoppen når det gjelder antall brudd på grunn av beinskjørhet. Hele 1 av 2 kvinner og 1 av 4 menn over 50 år vil få et brudd på grunn av beinskjørhet senere i livet¹.

Generelt får flere kvinner enn menn beinskjørhet. Tap av østrogenproduksjon etter overgangsalder er hovedårsaken til beinskjørhet hos kvinner.

I tillegg til kjønn er følgende faktorer viktige i vurderingen av risikoen for utvikling av skjør beinbygning:

Livsstilsfaktorer som kan øke risikoen for utvikling av beinskjørhet:
• Mangelfullt kosthold inkl. lavt kalsium- og vitamin D-inntak (evt. lite soleksponering).
• Lite fysisk aktivitet.
• Røyking.
• Høyt alkoholforbruk.
Andre faktorer som kan øke risikoen for utvikling av beinskjørhet
• Høy alder.
• Hoftebrudd hos mor (arv).
• Tidlig overgangsalder (før 45 år).
• Lav beintetthet i utgangspunktet.
• Mager og spinkel beinbygning.
• Tidligere brudd ved normal belastning.
• Steroider gitt som tabletter i mer enn 3 måneder.
• Falltendens og faktorer som påvirker denne (inkluderer dårlig syn, hjerneslag og parkinsonisme).
• Sykdommer i mage/tarm som påvirker opptaket av næringsstoffer som f.eks. inflammatorisk tarmsykdom (Crohn), og cøliaki.

Problemet med beinskjørhet er at sykdommen ikke merkes med en gang. Det første tegnet på beinskjørhet er ofte et brudd i håndledd, rygg eller lårhals. Når først bruddet har oppstått kan man allerede ha mistet 30% av beinmassen.

1. Syversen U, Halse J. Medikamentell behandling av osteoporose Tidsskr Nor Lægeforening 2003; 123: 2263 – 4.

Hvorfor Calcigran Forte?

Calcigran Forte® finnes i flere styrker:  500 mg kalsium/400 IE vitamin-D og 1000 mg kalsium/800 IE vitamin-D.

I april 2009 lanserte Calcigran Forte en ny styrke. Bakgrunnen til at denne styrken ble lansert, er at vi vet compliance på alle medikamenter som pasienter må ta resten av livet kan være en utfordring. Det er derfor viktig å gjøre et daglig inntak av medikamentene så komfortabelt for pasientene som mulig.

Calcigran Forte® doseres en gang daglig, og sikrer at osteoporosepasientene får i seg den mengden kalsium og vitamin-D som anbefales for å gi en frakturforebyggende effekt².

1 Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd: SHDIR, 2005. 2 Rizzoli R, Boonen S, Brandi ML et al The role of calcium and vitamn D in the treatment of osteoporosis, Bone 42 (2008) 246–249.

Hvor i behandlingstrappen?

Bisfosfonater er i dag førstelinjebehandling til pasienter med osteoporose¹. I følge de faglige retningslinjene skal kalsium og vitamin D være basis i all osteoporosebehandling¹.

1 Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd: SHDIR, 2005.

Du forlater nå Calcigranforte.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no