Brudd i ryggen ved kols

Uncategorized | 29. June 2015

Brudd i ryggen dobles med kols

Deformiteter, små ”brudd”, i ryggvirvlene forekommer nesten dobbelt så hyppig hos kols-pasienter som i befolkningen ellers.

Les mer her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *