Lav Bentetthet Ved MS

Uncategorized | 19. June 2015

Lav beintetthet er vanlig i tidlige stadier av multippel sklerose, viser norsk studie.

Osteoporose er vanlig hos pasienter med langtkommen multippel sklerose. Dette kan være sekundært til immobilitet, medikasjon, lite soleksponering, mangelfull ernæring eller inflammasjon. Lavt nivå av vitamin D er en mulig risikofaktor (1). Vitamin D medierer også mineralisering av skjelettet. Dersom vitamin D-status påvirker risikoen for multippel sklerose, forventes lav beintetthet allerede ved sykdomsstart.

 

Les mer her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *